Menu

Bestyrelsereferater

Her er der mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde og beslutninger.
Offentligørelse af referater sker når de er godkendt.

Målet er naturligvis at gøre bestyrelsesarbejdet så åben som mulig. Der er ikke noget der er hemmeligt, der kan naturligvis dog forekomme sager som bliver behandlet som et lukket punkt og dermed ikke bliver offentligjort. Det vil typisk være personsager.

Bestyrelsen arbejder ud fra en fast dagsorden.

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af sidste referat
  3. Formanden orienterer
  4. Økonomi
  5. Udvalgene orienterer
  6. Eventuelt.

Derudover vil der altid være nogle ekstra punkter.

 

Bestyrelsen

Formand
profilepic
Jan Bramsen
Kasserer
ingen img
Jørn Milo
Sekretær
profilepic
Dennis Witek
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Klaus Lytken Nielsen
Medlem
profilepic
Christian Skov Frederiksen
Næstformand
ingen img
John Andersen