Menu

Sommerfodboldskole for alle!

Sommerfodboldskolen 2018 er ikke datosat endnu, men evt. spørgsmål bedes rettes til sommerfodboldskolelederen.

Johnny Svane
40448409
johnnysvane@b1909.dk