Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2022 (opdateret)

image
31. januar 2022 kl. 14:37

Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.09 i klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Redegørelse for foreningens økonomi og fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Bestyrelsens budgetforslag for 2022
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. Formand – afgående er Dennis Witek (modtager genvalg)
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
   • afgående er Henning Brandt Rasmussen (modtager genvalg)
   • afgående er John Kurt Hansen (modtager genvalg)
  3. 2 interne revisorer for 1 år
   • Afgående er Karsten Henningsen (modtager genvalg)
   • Afgående er Christian Frederiksen (modtager genvalg)
  4. 1 intern revisorsuppleant for 1 år – Jeppe Albrechtslund
 8. Eventuelt

 

Odense, den 31. januar 2022

På bestyrelsens vegne
Dennis Witek
Formand

Luk