Menu

Udmeldelse

Du er først udmeldt af B1909 fra den dato vi modtager din udmeldelse. 

Udmeldelse foretages her: UDMELD

Såfremt du skylder B1909 penge i form af kontingentrestance, kan du ikke blive meldt ud og du modtager IKKE dit spillercertifikat. Du kan ikke blive aktiv i en anden forening i Danmark før du har betalt dit udestående med klubben. Det er spillerens eget ansvar at melde sig ud. 


Der tilbagebetales IKKE kontingent ved udmeldelse midt i en betalingsperiode. Første marts og første august er skæringsdatoer. 

Er din udmeldelse ikke modtaget inden disse datoer skal du betale kontingent for den kommende sæson.

Luk