Menu

Cykelskolen

B1909s Cykelskole er et samarbejde mellem Fodboldskolen i B1909 og UngOdense.

B1909s Cykelskole startede i 2015, hvor Fodboldskolen i samarbejde med Abildgårdskolen cyklede med de første hold. Året efter ønskede HCA-skolen også at blive en del af Cykelskolen, hvilket da også blev en realitet i et ligeledes godt samarbejde med skolen.

Begge Vollsmose-skoler har af Odense Kommune fået tildelt hver 50-60 mountainbike-cykler, som Cykelskolen drager nytte af.

Indtil sommeren 2020 blev der cyklet to gange om ugen. En gang med hver skole hver uge året rundt, men pga. ny skolereform 2020/2021 er det nu efter skoletid.

Der cykles pt. med skolerne hver onsdag kl. 14.30 - 17.00. Hvert hold består af 15 elever fra 3., 4. og 5. og 6. klasse.

Idet skolerne fra dette skoleårs (2020/2021) start ikke mere kan inddrage Cykelskolen, som en del af skoleskemaet - og dermed få tilknyttet en lærer til det nødvendige opsyn - er det i stedet lykkedes med et unikt samarbejde med UngOdense at få tildelt en fast pædagog derfra, således at opsynet med børnene er sikret.

FORMÅLET MED CYKELSKOLEN

- at give børnene en fælles oplevelse. Det er for både drenge og piger

- at give børnene motion og bevægelse i frisk luft

- at få lært børnene færdselsreglerne.  Hjelm er obligatorisk

Når det vurderes, at børnene har opnået de nødvendige færdigheder, cykler vi ture uden for Vollsmose-området, bl.a. til Stige Ø, Odense Havn, Seden Strand og "Børnenes Jord" samt "Børnebyen".

Siden 2016 er Cykelskolen blevet inddraget i B.1909s årlige Ungdoms-cykelløb, hvor Cykelskolens elever har fortrinsret, men hvor der desuden gives mulighed for, at de øvrige elever fra 3. - 7. klassetrin også kan deltage.

Det er nu blevet en tradition, at kommunens børne- og ungerådmand efterfølgende uddeler præmier - og hvor alle deltagere får en medalje, en T-shirt og en drikkedunk.

B.1909s Cykelskole har således siden starten i 2015 gradvist udviklet sig i positiv retning, hvilket i dag betyder, at Cykelskolen er blevet en fast del af Vollsmose-skolernes dagligdag.

Cykelskolen ledes til daglig af Freddy Vermod

Luk