Menu

Om Fodboldskolen

Fodboldskolen er et kommunalt støttet projekt, som er organiseret i et samarbejde mellem B1909, H.C. Andersen-skolen, Abildgårdskolen og UngOdense.

Hver årgang fra indskolingen (0.-3. kl.) mødes en gang om ugen på B1909.
Mandag - torsdag kl. 12.15 - 14.35 mødes eleverne på B1909 for at blive undervist. De roterer mellem følgende stationer: Fodboldmatematik, Lære/Værestedet og fodbold (koordination og teknik). Ca. 130 elever kommer forbi B1909 hver uge og bliver undervist.

H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen stiller med en underviser hver, mens Fodboldskolen stiller en træner til rådighed og Ung Odense har en ansvarlig i Lære/Værestedet.

Samarbejdet startede i 2006, da de tre Vollsmose-skoler blev udvalgt til at være med i et pilotprojekt omkring heldagsskole i Danmark. Den længere skoletid gav mulighed for at inddrage flere praktisk-musiske fag/aktiviteter, og samarbejdet mellem skolerne og B1909 omkring undervisningen i indskolingen kunne blive en realitet.
I første omgang var det et samarbejde mellem B1909 og Abildgårdskolen, og hurtigt kom H.C Andersen Skolen med i samarbejdet, da vi havde gode erfaringer med projektet.

På daværende tidspunkt da samarbejdet gik i gang havde B1909 ikke mange medlemmer i de yngste årgange (U7-U10). Håbet var at børnene i indskolingen bliver bekendt med B1909 som forening samtidig med at de bliver trygge ved klubbens anlæg og trænere, så de kan starte på et sundt fritids- og foreningsliv.
På nuværende tidspunkt (sep. 2019) har B1909 fra U7-U10 56 medlemmer. Det betragter vi som en succes.

Kig på de øvrige bjælker under "Fodboldskolen" for mere information

Luk