Menu

Stor medlemsfremgang i børneafdelingen

image
Ungdomsudvalget v/ Kasper Hansen
21. januar 2018 kl. 00:10

Der har overordnet set været en stor medlemsfremgang i børneafdelingen i B1909 siden sommerferien. Dette skal ses i lyset af det flotte stykke arbejde trænerne bruger på holdene uge efter uge samtidig med at flere nye trænere er kommet til i løbet af efteråret. Læs lidt om hvert hold herunder:

U8

U8 er nyopstartet her efter sommerferien. Lars Buchardt, som er lærer på Abildgårdskolen og er med i Fodboldskolen 4 gange om ugen for 0.-3. klasse, har Freddy Vermod som assistent. Der er pt. 17 meldt ind og til træning, og det forventes, at der bliver tilmeldt 2 hold til DBUFyns stævner i forårssæsonen. Der arbejdes på at få tilknyttet en ekstra træner til denne årgang pga. den store medlemsfremgang.

U8 træner tirsdag og torsdag kl. 16.30-17.30 i B1909s hal.

U9

Klaus Lytken, lærer på HCA og ligeledes med i Fodboldskolen, har Ahmed Mansour som assistent. De startede ud med 12 medlemmer efter sommerferien, og denne gruppe er nu vokset til 18 som fast kommer til træning. Der er en eller to trænere/assistenter på tegnebrættet til at supplere trænerteamet, hvilket gør det muligt at tilmelde 2 hold til DBUFyn.

U9 træner tirsdag og torsdag kl. 17.30-18.30 i B1909s hal.

U10

Cheftræner Mads Henriksen har Burana Saenkham som assistent. Burana spiller i øvrigt på B1909s førstehold. Holdet har haft en fast stamme i længere tid med 13 spillere til træning. Der arbejdes på nogle tiltag for at få 5-6 spillere mere ind i truppen, så det er muligt at tilmelde 2 hold på sigt. Det er den ældste årgang i Fodboldskolen, og det er derfor ekstra vigtigt det kommende halve år at få eleverne fra HCA og Abildgårdskolen til at starte op, så de når at komme ind i foreningslivet.

U10 træner mandag på kunstgræsbanen og onsdag i B1909s hal kl. 16.00-17.30.

U11

Johnny Svane har været primus motor i denne årgang siden sommerferien.

Til at hjælpe sig har han haft flere til at hjælpe sig, da det er en stor årgang med 32 spillere. Pt. er Ismail Arslan og Stefan Valentin assistenter samt spilleren Hussein fra U13/U14 årgangen. Det forventes at der bliver tilmeldt 2 hold (3 hvis vi når at finde 1-2 trænere mere) til turneringen i foråret. Der vil også blive arrangeret træningskampe og stævner for at alle får spilletid.

Holdet deltager i øvrigt i mange stævner i Jylland for at få andre modstandere.

U11 træningstider:

U11 A: Mandag og onsdag kl. 16.30-18.00 på kunstgræsbanen.

U11 B+C: Mandag og onsdag kl. 17.00-18.30 i hallen.

U12

Denne årgang er et hold som er under genopbygning. Der er pt. 8 spillere, som træner sammen med U11-spillerne. Der kommer flere og flere til, og de bliver tilmeldt et hold til DBUFyns turnering til foråret.

Klubben arbejder på at tilknytte to trænere til holdet, så de kan få deres egen base fremadrettet.