Menu

OLD BOYS GENERALFORSAMLING 28.01.22 KL. 17.09

image Der serveres bøf eller torsk !
formanden/redaktøren
08. januar 2022 kl. 13:11
Vi håber at se mange medlemmer med betalt kontingent for 2022

Vollsmose, den 7. januar 2022.

B1909’s OLD BOYS afdeling indbyder hermed sine medlemmer til ordinær generalforsamling i B1909’s Restaurant
”Red Corner”.

FREDAG D. 28. JANUAR 2022 - KL. 17.09
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2021 fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag (evt. forslag skal fremsendes til formanden SENEST 16. januar 2022)
5. Valg


A. Kasserer Thomas Hansen – modtager genvalg

B. Bestyrelsesmedlemmer Afgående Søren Steensen – modtager genvalg
Afgående Michael Charlie – modtager genvalg

C. Valg af 1 bestyrelses suppl. Afgående Lars Rasmussen – modtager genvalg

D. Valg af 2 revisorer Afgående Arno Hansen – modtager genvalg
Afgående Michael Bang – modtager genvalg

E. Valg af 1 revisorsuppleant Afgående Arne Edde - modtager genvalg

6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der spisning: Kogt torsk med tilbehør eller engelsk bøf, ost og kaffe. Kuvertpris kr.
200,- inkl. 1 øl/vand - MobilePay muligt til Thomas eller Klaus K / Dankort modtages ikke !

TILMELDING til spisning – (torsk eller engelsk bøf - senest 23. januar 2022) bedes givet til Klaus Kokholm

på mail: oldboys.b1909@gmail.com – på telefon 2083 3030 eller til:

Thomas Hansen 4082 0079
Søren Steensen 2114 5371
Claus Jensen 2081 0460
Michael Charlie 2860 1813
Lars Rasmussen 2254 6463

Old Boys Bestyrelsen B1909