Menu

B1909’s generalforsamling 2022 (beretning, valg, regnskab og billeder)

image
04. marts 2022 kl. 12:40
Læs mere om B1909's generalforsamling 2022: Uddrag fra beretningen, valg til bestyrelsen og nøgletal fra regnskabet

Mandag den 28. februar 2022 afholdt Boldklubben 1909 den ordinære generalforsamling med en præsentation af beretning og regnskab for året 2021.

Inden generalforsamlingens egentlige start overrakte formand Dennis Witek og ungdomsformand Kasper Hansen traditionen tro pokaler til årets spillere i ungdomsafdelingen.

Desuden blev ALBANI-pokalen overrakt. For 2021 gik pokalen til Michael Plambech for hans store indsats i eliteafdelingen. Michael har haft mange poster under de forskellige cheftrænere. Han startede som assistenttræner for John Andersen og senere fået ændret sit jobindhold. Nu bestrider Michael Plambech jobbet som sportslig koordinator og scout.

Efter formandens velkomst blev Carsten Thomsen valgt som dirigent. Inden beretningen kunne aflægges, blev målmandslegende Lars Høgh æret med 1 minuts stilhed på opfordring af intern revisor Karsten Henningsen.

Dennis Witek startede bestyrelsens beretning med lidt historik:

 • Ved årets start var Mads Henriksen midlertidig inspektør efter Jann Jensens fratræden. Michael Enggaard Hansen blev den 1. februar 2021 ansat som supervisor, dvs. daglig leder og personaleansvarlig. MEH, bedre kendt som Charlie, fik ros for sit store arbejde med den proces, han har sat i gang med vedligeholdelse af klubhus og baneanlæg.

I overskriftsform indeholdt beretningen følgende:

 • Sportsligt
  • Seniorafdelingen
  • Ungdomsafdelingen, herunder pigeafdelingen.
  • Oprettelse af en gymnastikafdeling.
  • Fodboldskolen
  • Cykelskolen
  • Samarbejde med områdets børnehaver om ”idræt” for 2-5 -årige.
  • Værestedet.
 • Samarbejdspartnere
  • Det organisatoriske arbejde med sponsorer er blevet løftet med ny sammensætning af sponsorudvalg og ambassadørkorps. Specielt var der ros til underudvalget for søgning af fonde med ildsjælene Preben Munch og Chr. Frederiksen.
  • Et resultat af arbejdet er den ny dynamiske måltavle, som er kommet i stand ved et trekløveret Albanifonden, Olds Boysafdelingen og OX3.
 • Sammenhold og klubånd
  • I en tid, hvor klubskifter er hverdag, kunne formanden konstatere, at vi i B1909 råder over noget så sjældent som klubånd. Mere end en håndfuld spillere fra Danmarksserieholdet har selv arbejdet med renovering af deres omklædningsrum.
 • Forventninger til fremtiden
  • Kommende opgaver er renovering af bandeskelettet på Gillested Park.
  • Forbedrede tilskuerforhold er også et fokuspunkt.
 • Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bernt Nielsen. Det udviste et overskud på mere end kr. 160,000, som opfølgning på det tidligere års overskud på kr. 130.000. Den gode udvikling er således fortsat. En positiv udvikling i medlemsskaren øgede i 2021 vore kontingentindtægter med 45 %.
 • Budgettet for 2022 afslørede en omlægning af en samarbejdspartners aftale vedrørende masteleje fra 1. januar 2022. Samarbejdspartnere har indgået en aftale på 17 år, svarende til den periode, vi råder over grunden, hvor kunstgræsbanen er etableret. Aftalen indeholdt også en bestemmelse om rabat, da hele lejebeløbet blev betalt som engangsbeløb til gavn for vores løbende likviditet. Der er budgetteret med et overskud i omegnen af kr. 40.000.

Såvel regnskab som budget blev godkendt uden bemærkninger.

 • Kontingentet for 2023 blev godkendt med de nuværende satser.
 • Valgene blev foretaget med de opstillede personer uden modkandidater:
 1. Formand for 2 år – Der var genvalg til Dennis Witek.
 2. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Der var genvalg til Henning Brandt Rasmussen og John Kurt Hansen.
 3. Interne revisorer for 1 år – Der var genvalg til Karsten Henningsen og Frederiksen.
 4. Intern revisorsuppleant for 1 år – Jeppe Albrechtslund blev genvalgt in absentia.
 • Under dagsordenens sidste punkt opfordrede sekretæren forsamlingen til at frekventere vore samarbejdspartnere OK Benzin og auktionsfirmaet dk. Ved OK vil B1909 blive honoreret med 6 % af købet på benzinkort som er oprettet med B1909 som formål. Ved oprettelse af en konto og med B1909 som ”støtteformål” vil vi modtage 5 % af omsætningen de produkter, vi byder på.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Referent: sekretær Henning Brandt Rasmussen

Billeder af årets spillere i ungdomsafdelingen og vinder af "Albani-pokalen":


Vinder af "Albani-pokalen": Michael Plambech


Årets spiller i U6: Mohamed Dhamuke. Pokalen overrækkes af ungdomsformand Kasper Hansen (tv) og af U6-træner Jeppe (th)

Årets spiller i U7: Omar Chahade (billede følger)


Årets spiller i U8: Sulub Abdullahi


Årets spiller i U9: Jacob El-Ali


Årets spiller i U10: Mohammed Assad 


Årets spiller i U11: Mahad Warsame. Pokalen overrækkes af ungdomsformand Kasper Hansen (tv) og af formand Dennis Witek (th)


Årets spiller i U12: Saleh Mohamad Saleh. Pokalen overrækkes af ungdomsformand Kasper Hansen (tv) og af formand Dennis Witek (th)


Årets spiller i U13: Wissam Arisha (billede følger)


Årets spiller i U14: Hafidh Saidhafidh. Pokalen overrækkes af ungdomsformand Kasper Hansen (tv) og af formand Dennis Witek (th)


Årets spiller i U15: Ibrahim Ahmed. Pokalen overrækkes af ungdomsformand Kasper Hansen (tv) og af formand Dennis Witek (th)


Årets spiller hos U11 pige: Türkan Yildirim. Pokalen overrækkes af ungdomsformand Kasper Hansen (tv) og af formand Dennis Witek (th)


Årets spiller hos U12/U13 pige: Hinaf Othman. Pokalen overrækkes af ungdomsformand Kasper Hansen (tv) og af formand Dennis Witek (th)